-->

Pages

ASMAAUL HUSNAA

Wednesday, 20 December 2017

Aikbat Sholat Dluhaa

*INILAH AKIBAT SHOLAT DHUHĀ*

Banyak Orang Yang belum tahu apa akibat yang akan mereka rasakan bila rajin Sholat Dhuha.

Beruntung sekali anda punya kesempatan membaca tulisan dibawah ini, semoga menjadi pelajaran berharga untuk kita semua.

Seperti diungkap oleh Prof. DR. Abūya As Sayyid Al Habib Muhammad bin ‘Alwi bin ‘Abbas bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Maliki Al Hasani Al Makki Al Mukarromahi Al Musyarafahi Al Hijjazi Al Haramaini dalam bukunya Khashaish al-Ummah al-Muhamadiyah
tentang keutamaannya, penulis membeberkan keutamaan-keutamaan yang disediakan oleh الله ﷻ وتعالى bagi hamba yang menunaikannya lengkap dengan sumber haditsnya.

*Pertama*
Orang yang shalat Dhuha akan diampuni dosa-dosanya oleh الله ﷻ وتعالى.

“Barangsiapa yang selalu mengerjakan shalat Dhuha niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.”
(HR. Imam At Turmudzi RH)

*Kedua*
Barangsiapa yang menunaikan shalat Dhuha ia tergolong sebagai orang yang bertaubat kepada  الله ﷻ وتعالى.

“Tidaklah seseorang selalu mengerjakan shalat Dhuha kecuali ia telah tergolong sebagai orang yang bertaubat.”
(HR. Imam Al Hakim RH).

*Ketiga*
Orang yang menunaikan shalat Dhuha akan dicatat sebagai ahli ‘Ibadah dan tha‘at kepada  الله ﷻ وتعالى.

“Barangsiapa yang shalat Dhuha dua raka‘at, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai.
Barangsiapa yang mengerjakannya sebanyak empat raka‘at, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ‘Ibadah.
Barangsiapa yang mengerjakannya enam raka‘at, maka dia diselamatkan di hari itu.
Barangsiapa mengerjakannya delapan raka‘at, maka  الله ﷻ وتعالى tulis dia sebagai orang yang tha‘at.
Dan barangsiapa yang mengerjakannya dua belas rakaat, maka  الله ﷻ وتعالى akan membangun sebuah rumah di surga untuknya.”
(HR. Imam At-Thabrani RH).

*Keempat*
Orang yang istiqamah melaksanakan shalat Dhuha kelak ia akan masuk surga lewat pintu khushush, pintu Dhuha yang disediakan oleh  الله ﷻ وتعالى.

“Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu Dhuha. Apabila Qiyamat telah tiba maka akan ada suara yang berseru, ‘Di manakah orang-orang yang semasa hiddup di dunia selalu mengerjakan shalat Dhuha? Ini adalah pintu buat kalian. Masuklah dengan rahmat  الله ﷻ وتعالى.”
(HR. Imam Ath-Thabrani RH).

*Kelima*
ALLAH swt akan menyukupkan rezzeqinya.

“Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari empat rakaat dalam mengawali harimu, niscaya Aku ( الله ﷻ وتعالى) akan menyukupimu di akhir harimu.”
(HR. Abu Ad Darda`).

*Keenam*
Orang yang mengerjakan shalat Dhuha ia telah mengeluarkan shedeqah.

“Hendaklah masing-masing kamu beshedeqah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah shedeqah, setiap tahmid adalah shedeqah, setiap tahlil adalah shedeqah, setiap takbir adalah shedeqah, menyuruh kepada yang ma’ruf adalah shedeqah, mencegah yang mungkar adalah shedeqah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan dua raka‘at sholat Dhuha.”
(HR Imam Muslim R.‘A).

Setelah Baca Tulisan Diatas Masih Punya Alasan Untuk Meninggalkan Shalat Dhuha ???

Shalat Dhuha mempunyai kedudukan mulia. Disunnahkan untuk kita kerjakan sejak terbitnya matahari sampai menjelang datangnya shalat dzhuhur.
Kalo menggunakan jam, kira kira 15 menit setelah syuruq - 15 menit sebelum dzhuhur.
( apa itu syuruq ? Bisa dilihat jadual shalat di masjid2 atau donwload jadual shalat di playstore )

Semoga Bermanfaat.

Mari bersholawat:
Allohumma sholli wa sallim ‘alaa ‘abdika wa rosulika khootamin nabiyyiina, wa akromil awwaliina wal akhiriina, Sayyidina Muhammadin, wa ‘alaa Aalihi wa shohbihi wat tabi’iina, wa farrij ‘alal muslimiina, Ya Qowiyyu Yaa Matiinu, wak-fi syarrodz dzolimiina.

Silahkan Di Share Kepada Yang Lain
Insya ALLAH menjadi amal ibadah.

0 comments:

Post a Comment