-->

Pages

ASMAAUL HUSNAA

Tuesday, 10 March 2015

ISI KITAB IRSYAADUL 'IBAAD

 • Nama Kitab   :   "IRSYAADUL 'IBAAD ILAA SABIILIR ROSYAAD  (PETUNJUK JALAN LURUS BAGI HAMBA-HAMBA ALLOOH UNTUK MENUJU JALAN YANG LURUS)".
 • Penyusun (Al Mu-allif)  : ASY SYAICH ZAINUDDIIN AL MALIIBAARII.
 • Penerjemah dan Penerbit, misalnya :
 •  H. Salim Bahreisy, "PETUNJUK KE JALAN LURUS", Sabtu, 12 Romadloon 1397 atau 27 Agustus 1977. Penerbit ,"DARUSSAGGAF-SURABAYA", 806 halaman. Harga eceran per 2015 sekitar Rp 70.000,00. Rupanya setara dengan harga "Flash Disk Kingston 8Gb DTSE9H/8GBFR (Garansi ME) 8Gb (per Maret 2015)".


 • Yang Dibahas : 
 • Prinsip Aqiidah,
 • Prinsip Rukun Islaam,
 • Prinsip  Mu'aamalah, sebagai pegangan utama dalam Hidup Bermasyarakat terutama dalam hal KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT.
 • Prinsip Achlaaqul Kariimah, sebagai pegangan utama dalam Etika Hidup Bermasyarakat yang merupakan pondasi utama dalam PEMBENTUKAN CHARACTER BUILDING dan sebagai bekal pokok memahami TASOWWUF YANG SYAR'II.
 • Dzikir_Do'a_Wirid sebagai SENJATA DAN PERISAI HIDUP DAN KEHIDUPAN BAGI MUSLIMIIN_MUSLIMAAT DALAM MENGHADAPI SEGALA PERSOALAN dan sekaligus SENJATA DAN PERISAI ANDALAN DI TASOWWUF SYAR'II, dll.
 • Karya Lainnya :  Kitab Fiqih "FATHUL MU'IIN dan TUHFAH Al MUJAAHIDIIN"
 • Isi Kitab IRSYAADUL 'IBAAD ILAA SABIILIR ROSYAAD  :

NOMORAREAMATERI   PEMBAHASANKETERANGAN


PENDAHULUAN
A.BABIIMAAN  (PERCAYA)
1.PASALMurtaad (Keluar Dari Islaam)
B.BABILMU
C.BABWUDLU
1.PasalSyaratnya Wudlu
2.PasalFardlunya Wudlu
3.PasalSunnah_Sunahnya Wudlu
4.PasalMakruh-Makruhnya Wudlu
5.PasalHal-Hal Yang Membatalkan Wudlu
D.BABMANDI
1.PasalHal-Hal Yang Mewajibkan Mandi
2.PasalPersyaratan Mandi
3.PasalFardlunya Mandi
4.PasalSunah-Sunnahnya Mandi
E.BABFADIILAH (KEUTAMAAN) SHOLAT FARDLU (WAJIB)
1.PasalHaram Mengachirkan Sholat
2.PasalHukum-Hukum Sholat
3.PasalFardlu-Fardlunya Sholat
4.PasalSunnah-Sunnahnya Sholat
5.PasalMakruh-Makruhnya Sholat
6.PasalHal_hal Yang Membatalkan Sholat
7.PenutupBacaan Dzikir Yang Sunnah Setelah Sholat
F.BABSHOLAT SUNNAH
G.BABSHOLAT JAMAA'AH
1.PasalPersyaratan Makmuum
H.BABSHOLAT JUM'AT
I.BABNIYAAHAH (Merintih-rintih kesyaitanan karena kematian)
1.PasalBacaan Untuk Keselamatan DEari Siksa
2.PasalTa'ziyah (Menghibur Orang yang Sedang Kesusahan)
3.PasalZiyaarah Kubur
J.BABZAKAT
1.PasalZakat Emas
2.PasalShodaaqoh Sunnah
3.PasalTamu (Jamuan)
4.PasalZuhuud
5.PenutupFadiilah Faqiir
6.PasalMengukat/Mengungkit-Ungkit Shodaaqoh
K.BABPUASA
1.PasalHukum Puasa
2.PasalKelebihan Sepuluh Yang Achir Dan Lailatul Qodar, I'tikaaf Dan bangun Semalam Suntuk Pada malam Hari Raya 'Iedul Fithri Dan 'Iedul Adlhaa Dan Zakat Fitrah
3.PasalPuasa Sunnah
4.PenutupFadliilah Hari 'Aasyuuroo'
L.BAB HAJI
1.PasalHukum-Hukum Haji
2.PasalKelebihan Kota Makkah
M.BABFADLIILAH AL QUR'AAN
1.PasalFadliilah Beberapa Surat Dan Ayat-Ayat
N.BABDZIKIR UNTUK PAGI DAN SORE
O.BABBACAAN KETIKA AKAN TIDUR DAN BANGUN TIDUR
P.BABFADLIILAH MEMBACA SHOLAWAT NABI SAW
1.PenutupAsy Syibli Bermimpi
Q.BABSYIRIK YANG KECIL/SAMAR YAKNI RIYAA' (PAMER)
R.BAB'UJUB DAN SOMBONG
1.PenutupTentang Fadliilah Tawadldlu' Dan Keburukan Sombong
S.BABMARAH
T.BAB FADLIILAH MEMA'AFKAN DAN MENAHAN MARAH
U.BABGHIIBAH (MEMPERGUNJINGKAN KEJELEKAN ORANG)
V.BABNAMIIMAH (FITNAH_ADU DOMBA)
W.BABDUSTA
X.BAB'AMAR MA'RUUF DAN NAHI MUNKAR
Y.BABKASAB (USAHA/KERJA)
1.PasalRukun Jual Beli Yang Empat Macam
2.PasalRibaa
3.PasalIhtikaar (Menimbun)Dan Memisahkan Antara Ibu Dengan Anaknya
4.PasalAl Ghusy (Tipuan/Tipu Daya)
5.PasalMenjual Barang dengan Sumpah Palsu
6.PasalMengurangi Timbangan, Sukatan/Takaran/Timbangan,  Dan Ukuran
7.PasalLapang Dada Dalam Jual Beli Dan Mema'afkan Orang-Orang Yang Menyesal
8.PenutupKetahuilah Bahwasanya Haram Hukumnya Menjual
9.PasalHutang Piutang Dan Putar Belitnya Orang Kaya
10.Penutupmemberi waktu Bagi Orang Yang Tidak Punya
Z.BABMENCELA PEGAWAI BEA CUKAI YANG PUNGLI
AA.BABDLOOLIM (ANIAYA)
1.PasalMakan Harta Anak Yatim
2.PenutupMemelihara Anak Yatim Dan Membantu Para Janda
3.PasalChiyaanat
BB.BABWASIAT
CC.BAB NIKAAH
1.PasalRukun Nikaah
2.PasalSuami Atau Isteri Menolak Hak Yang Lain
3.PasalNusyuuz
4.PasalPembagian
DD.BABBOIKOT-MEMBOIKOT
EE.BABDURHAKA KEPADA AYAH DAN IBU
1.PenutupTentang Ta'at Berbakti Kepada Ayah Dan Ibu
2.PasalHak-Hak Budak Sahaya
3.PasalHak-Hak Tetangga
FF.BABPEMBUNUHAN
GG.BABJIHAAD  (BERJUANG)
1.PasalNafkah Fii Sabiilillaah
2.PasalLari Dari Medan Perang
3.PasalGhuluul (Chiyanat_Korupsi)
HH.BABDEDUKUNAN, TEBAK-TEBAKAN, SIHIR, TENUNG, ILMU NUJUM DAN MENENTUKAN NASIB LEWAT BURUNG
II.BABZINAA (PELACURAN)
JJ.BABLIWAATH (PELACUR LAKI_LAKI DENGAN LAKI-LAKI = HOMOSEX)
KK.BABMINUM CHOMAR (YANG MEMABUKKAN)
1.PenutupTentang Menghisap Ganja
LL.BABSUMPAH PALSU
MM..BABSAKSI PALSU
NN.BABTAUBAT
1.PasalSyarat Taubat
OO..BABCHOUF (Takut Kepada Allooh SWT)
LL.BABROJAA'  (BERHARAP OPTIMIS PERTOLONGAN ALLOOH SWT)TAMMAT                                                                                                                                                               Tuban, 10-Maret 2015_1.43


SUHU PSPB RONGGOLAWEZ21

0 comments:

Post a Comment