-->

Pages

ASMAAUL HUSNAA

Saturday, 13 August 2016

Caranya Sabar Dalam Menghadapi Hidup Ini

Dialog Suhu Vs Sister Masha ...

Brother apa kabar?


[13/08 03:22] SUHU PSPB RONGGOLAWEZ21: ALHAMDU LILLAAH 3x baik2 saja ...

Lagi mimpi apa sih kok tiba-tiba muncul ... ?

Gimana pula kabarx dong ... 😎😃⭐?

[13/08 09:51] Masha: Alhamdulillah baik

[13/08 09:53] Masha: Caranya supaya sabar gmn ya brother

[13/08 09:55] SUHU PSPB RONGGOLAWEZ21: Sabar yg gimana sih ?

[13/08 09:56] Masha: Sabar mngghadapi hidup ini

[13/08 10:10] SUHU PSPB RONGGOLAWEZ21: Kita harus sadar, Siapa Kita ini ?

Kita hanyalah Mahluk ALLOOH SWT Manusia yg tidak berdaya yg gak terlepas samasekali dari Garis Taqdir, Qodlo &Qodar-NYA.

Karena itu sekecil apapun yg (diperoleh, dimiliki, dilihat, dirasakan, dll.) HARUS SELALU DISYUKURI.

Kita hax mampu merencanakan segala sesuatux, berjuang berjuang berjuang, berkorban berkorban berkorban & full tawakkal kpd-NYA dlm bingkai 'IBAADAH.

Dlm urusan duniawi, lihatlah Mereka yg Nasibx Di Bawah Kita niscaya bisa selalu Syukur & Sabar dlm segala hal !

Dlm urusan achirat, lihatlah Mereka yg mampu beribadah Kelas Tinggi, niscaya tetap semangat tinggi !
[13/08 10:13] Masha: Jadi lebih tenang okey brother saya coba laksanakan

(13/08 10: 13) SUHU PSPB RONGGOLAWEZ21:

JANGAN MENJADI TINGGI DENGAN MERENDAHKAN ORANG LAIN !

JANGAN MENJADI BAIK DENGAN MENJELEKKAN ORANG LAIN !

[13/08 10:14] SUHU PSPB RONGGOLAWEZ21:

Perbanyaklah baca Istighfaar, Hauqolah (Laa Haula) & Sholawat Nabii ... 🖕😎⭐

[13/08 10:17] Masha: Okey brother

[13/08 10:18] SUHU PSPB RONGGOLAWEZ21:


RENUNGAN HIKMAH

ﺃﺧﻔﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ : ﻟﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻞ

ACHFALLOOHU AL QOBUULA : LITABQOO AL QULUUBU 'ALAA WAJALIN *

ÙALLOOH merahasiakan mana doa yang terkabul; agar hati Manusia tetap antara harap dan cemas.


ﻭﺃﺑﻘﻰ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ : ﻟﻴﺒﻘﻰ ﺍﻼ‌ﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻞ

WA ABQOO BAABAT TAUBATI MAFTUUHAN : LITABQOO LIL INSAANI 'ALAA AMALIN *

ALLOOH membuka selalu Pintu Taubat ; agar setiap Orang tetap pada Harapannya (optimis).

ﻭﺟﻌﻞ ﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﺨﻮﺍﺗﻴﻢ : ﻟﺌﻼ‌ ﻳﻐﺘﺮ ﺃﺣﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ

WA JA'ALA AL 'IBROTA BIL CHOWAATIIMI : LI ALLAA TAGHTARRU BIL 'AMALI *

ALLOOH jadikan Pelajaran Kehidupan demi segala kebaikannya; agar tiada Seorangpun yang tertipu dengan 'Amalnya.

ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻭﺍﻟﺠﺴﻢ ﺃﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺡ….

ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﺗﺼﻌﺪ ﻟﻠﺴﻤﺎﺀ…..ﻭﺍﻟﺠﺴﻢ ﻳﺪﻓﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ!!

LAU KAANA ASY-SYAKLU WAL JISMU AHAMMU MINAR RUUHI ...

IMMAA KAANAT AR RUUHU TUSH'ADU LIS SAMAAI YUDFANU 'TAHTA AT TUROOBI *

Seandainya Rupa dan Tubuh itu lebih penting dari Ruh maka Ruh tidak akan naik ke Langit…dan Tubuh tidak akan dikubur di Tanah !

ﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻸ‌ﺭﺽ

ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ…

KAM MIN MASYHUURIN FIL ARDLI, MAJHUULUN FIS SAMAAI ...

Betapa banyak Orang yang terkenal di Bumi, tapi tidak dikenal di Langit ...

ﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻸ‌ﺭﺽ

ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ

WA KAM MIN MAJHUULIN FIL ARDLI, MA'RUUFUN FIS SAMAAI ...

Betapa banyak Orang yang tidak dikenal di Bumi, tapi terkenal di Langit ...

ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻸ‌ﻗﻮﻯ

“ﺇﻥ ﺃﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺗﻘﺎﻛﻢ “

AL MI'YAARU AT TAQWAA WA LAISA AL AQWAA,"INNNA AKROMAKUM 'INDALLOOHI ATQOOKUM !"

Tolak ukurnya adalah ketakwaan, bukan kekuatan !
“Sesungguhnya yang paling mulia di antara Kalian di Sisi ALLOOH adalah yang paling bertakwa !".

ﻻ‌ ﺗﺤﺰﻥ ﺇﻥ ﺟﻬﻠﻮﺍ ﻗﻴﻤﺘﻚ

ﺍﻟﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻤﺘﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ…

ﻭﺩَﻉ ﺍﻟﺒﺸﺮ !!!

LAA TAHZAN, IN JAHALUU QIIMATUKA ... !

ILTAFIT ILAA QIIMATIKA 'INDALLOOHI,  WADA'A AL BASYARU !!!

Janganlah bersedih jikalau Manusia tidak menghargaimu ... !

Fokuskanlah agar meraih kedudukan tinggi di Sisi ALLOOH, janganlah Engkau hiraukan lagi Manusia  !!!

0 comments:

Post a Comment